Projektovanie stavieb

projekcia rodinných a bytových domov

administratívnych budov

polyfunkčných objektov

všetky stupne projektovej dokumentácie

architektonické štúdie

projekty na územné rozhodnutie

projekty na stavebné povolenie

realizačné dokumentácie

vizualizácie a animácie navrhovaných objektov

farebné riešenie fasád

osadenie objektov do terénu

návrhy riešení